Regulamentul Oficial al Campaniei „Tombola Aniversară Watch&Shop”  - 14 - 30 septembrie 2023 - WatchShop

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania Tombola Aniversară Watch&Shop” este organizată și desfășurată de către compania S.C. HCV International S.R.L. (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu sediul social în Strada Constantin Drăgan Nr 97, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/9133/2009, cod unic de înregistrare RO25933293, reprezentată prin Cătălin Florea, în calitate de Administrator.

1.2 Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament astfel cum sunt menționate mai jos. 

1.3 Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web https://www.watchshop.ro/, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a campaniei prin accesarea site-ului mai sus menționat.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând astfel ca modificările să intre în vigoare numai după modificarea prezentului regulament și după anunțul în prealabil a acestor modificări pe site-ul web https://www.watchshop.ro. 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe website-ul organizatorului Watch&Shop (www.watchshop.ro) 

2.2 Premiile vor fi acordate exclusiv pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

3.1 Campania va fi lansată la data de 14.09.2023 și se va desfășura până la data de 30.09.2023, înscrierea și premierea participanților urmând a fi realizate conform mecanismelor în cadrul secțiunii 5 din acest regulament. 

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform secțiunii 1 de mai sus. 

SECȚIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

4.1 Toate persoanele fizice care au vârsta peste 18 ani la data inceperii campaniei, care au domiciliul /reședința în
România și care fac achiziții pe www.watchshop.ro sau în showroom-ul Watch&Shop din strada Nerva Traian nr. 7, bl. M66, parter, Sector 3, București în perioada 14.09.2023 – 30.09.2023, 23:59:59, intră automat în campania de tragere la sorți pentru câștigarea premiilor din cadrul Tombolei Aniversare.

4.2 Prin participarea la această campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

4.3 La această campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea campaniei, precum nici membrii familiilor acestora.  

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:

5.1 Să achiziționeze un produs din showroom-ul Watch&Shop din strada Nerva Traian nr. 7, bl. M66, parter, Sector 3, București sau de pe site-ul https://watchshop.ro, indiferent de valoare, în perioada 14.09.2023 și 30.09.2023.

5.2 Vor fi considerate valabil înscrise în Tombola Aniversară comenzile efectuate în perioada 14.09-30.09 2023, comenzile înregistrate dupa data de 30.09. 2021, ora 23:59:59, nu se vor lua in considerare.

5.3 Un participant se poate înscrie de mai multe ori la Tombola Aniversară și poate câștiga mai multe premii din cele oferite prin tragerile la sorți. Participanții își asumă responsabilitatea integrală pentru informatiile înscrise în concurs. 

PREMIILE PROMOȚIEI constituie un weekend pentru două persoane în Poiana Brașov, la Hotel Șoimul 3*, o cameră standard dublă pentru două nopți de cazare cu mic dejun inclus. Premiul este valabil 6 luni de la data înmânării - excepție făcând perioadele de sărbători legale cu oferte speciale (sărbători de iarnă, etc.), 7 x set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer powered by Beauty-Lounge și 6 x Ceasuri William S The Posh. 

* Extragerea se va face in ordinea listarii de mai sus a produselor.

*Premiile se oferă exclusiv câștigătorilor și nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestuia în bani sau alte beneficii. 

Valoarea totală a premiilor este de 3381.71 Ron.

SECȚIUNEA 6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile concursului Tombola Aniversară Watch&shop” se vor acorda prin extragerea efectuată în data de 02.10.2023 și vor fi trimise câștigătorilor în termen de 30 de zile de la extragere.

 Tragerea la sorți se organizează cu ajutorul site-ului https://www.random.org/ si va avea loc la data de 2.10.2023 cand se vor exporta ID-urile comenzilor înregistrate în perioada Campaniei. Vor fi validati pentru tragerea la sorti doar participanții care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea V. ID-urile de comanda ale castigatorilor vor fi anunțate pe pagina de Facebook @watchshopromania, iar Câștigatorii va fi contactați telefonic, la numărul de telefon completat in formularul de comandă. Dacă în termen de 10 zile câștigătorii nu își revendică premiile câștigate și nu furnizează organizatorului detaliile pentru expedierea acestora, se va efectua o nouă extragere, iar ciclul se repetă până la validarea câștigătorilor. În cazul în care câștigătorul refuză premiul, se va face o nouă extragere pentru a înlocui câștigătorul care a refuzat.

*În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/adresă de email/ pentru comenzile plasate. În ceea ce privește Câștigătorul validat, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorului pentru ca Organizatorul să poată evidenția contabil acordarea premiilor și dovedi acordarea acestora.

SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil.

Dacă organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților concursului, existenta acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat atât pe www.watchshop.ro, cât și pe pagina de Facebook a organizatorului @watchshopromania.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data extragerii câștigătorului, fără informare prealabila a participanților.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună modificarea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 9. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la aceasta promoției, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata promoției si va face public acest lucru.

SECȚIUNEA 11. ALTE REGLEMENTARI

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat, efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului.

În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice act de natură de a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător, de genul imposibilitatea de notificarea în scris a câștigătorului cauzată de necitirea mesajelor de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 

Organizator: S.C HCV International S.R.L

 

ID-uri comenzi castigatoare “Tombola Aniversara Watch&Shop”

502543 x 1 weekend pentru două persoane în Poiana Brașov, la Hotel Șoimul 

502486 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

 502537 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

 502358 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

 502483 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

502406 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

502372 x1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

 502643 x 1 set L'Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer

501984  x 1 ceas William S The Posh

502355 x 1 ceas William S The Posh

502471 x 1 ceas William S The Posh

502501 x 1 ceas William S The Posh

501916 x 1 ceas William S The Posh

502180 x 1 ceas William S The Posh

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 10.10.2023

Sus