Regulament concurs Facebook - WatchShop

Regulament concurs Facebook “Love beyond time!”, 14 – 24.02.2023

Perioada de desfasurare a campaniei: 14 – 24.02.2023

Campania se va desfasura pe contul de Facebook WatchShop: https://www.facebook.com/watchshop.ro

  1. Organizatorul campaniei
    Campania promotionala “Love beyond time!”(denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre SC Start It Soft SRL, cu sediul in Strada DOMNEASCA, Nr 159, Ap cam. 2, FLORESTI-STOENESTI, cod unic de inregistrare 39257060, J52/244/2019, legal reprezentata de Maria Florea in calitate de Administrator, denumita in continuare WatchShop sau Organizator. 

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, fiind publicat pe Facebook in bio, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

WatchShop, in calitate de Organizatorisi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Facebook WatchShop.ro (@WatchShop.ro)

  1. Durata campaniei

Campania va incepe in data de 14.02.2023 ora 09:00 si se va finaliza in data de 24.02.2023, ora 23:59.

III. Drept de participare

Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au domiciliul/resedinta in Romania si s-au inscris in campanie pe pagina de Facebook @WatchShop.ro. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:

- Sa detina un cont activ, public, valabil pe www.facebook.com;

- Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;

- Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;

- Sa posteze comentariu pe pagina https://www.facebook.com/watchshop.ro la postarea care contine cerintele de concurs adresate de Organizator.

Nu pot participa la aceasta campanie:

- angajatii Organizatorului si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

- angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV . Descrierea premiilor acordate

IV.1 In cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:

  • Portofel Love Moschino JC5600PP1FLA0_500

Valoare totala a premiului: 330.22 Ron

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor. Premiile revin numai participantului desemnat castigator si nu pot fi transmise unor terte persoane.

IV.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.

IV.4. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile inregistrate pe pagina de Facebook WatchShop.ro doar la postarea despre Concurs. Inscrierile inregistrate dupa data de 24 februarie 2023, ora 23:59 nu se vor lua in considerare. Inscrierile care vor contine un limbaj indecent, cu expresii obscene si/sau licentioase si care nu respecta cerinta descrisa in Regulament, vor fi anulate. 

IV.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament.

V.Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile acordate revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

VI. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1 Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina de Facebook @watchshop_romania.

VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea numarului de telefon in baza de date a societatii, pana la 31.12.2023, data dupa care, aceste informatii vor fi sterse, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.3 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita totodata transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1 Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa detina un cont de utilizator pe site-ul Facebook.com, sa acceseze pagina de Facebook @ WatchShop.ro si sa respecte cerintele din cadrul postarii de concurs (raspunsul din comentariu trebuie sa fie relevant)

Postarea de concurs:

CONCURS! Love beyond time! Participa la concurs si poti castiga un Portofel Love Moschino JC5600PP1FLA0_500!

Pentru participare:

✅  Completeaza afirmatia : “Tot ce imi doresc este sa petrec mai mult timp cu…”

✅  Este permisa inscrierea a mai multor comentarii/utilizator.

⚠ Fii cu ochii pe pagina noastra, concursul se incheie pe data de 24.02.2023. Pe data de 27.02.2023 tragem la sorti norocosul castigator si il anuntam aici si pe story!

 

VII.2 Tragerea la sorti se organizeaza cu ajutorul site-ul https://commentpicker.com/ si va avea loc la data de 27.02.2023 cand se vor exporta comment-urile ID-urilor de Facebook ale tuturor participantilor care au raspuns la cerinta de concurs in perioada Campaniei. Vor fi validati pentru tragerea la sorti doar participantii care indeplinesc conditiile de la Sectiunea III si Sectiunea VII.1.

VII.3 Tragerea la sorti va avea loc in data de 27.02.2023, prin intermediul site-ului https://commentpicker.com/ . Se va extrage un castigator si 3 rezerve.

VII.4 Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de Facebook @watchshop_romania ulterior datei de 27.02.2023, intr-un comentariu la postarea concursului si pe story.

VII.5 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul, se obliga sa faca publice pe pagina de Facebook @watchshop_romania numele castigatorului si castigurile acordate, dupa validarea lor.

VIII.2 Castigatorul va fi anuntat si prin intermediul unui mesaj privat.

VIII.3 In mesajul privat castigatorul va fi rugat sa ofere datele necesare pentru acordarea premiului: numar de telefon si adresa de domiciliu.

VIII.3.1 Premiile concursului vor fi livrate castigatorului, la adresa mentionata de acesta, in termen de maxim 30 de zile de la validarea castigatorilor.

VIII.4 In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

VIII.5 Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani, iar acestea nu vor putea fi inlocuite cu alte produse, bilete sau servicii.

VIII.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii, in cazul in care acestea vor exista, si castigatorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara.

IX.Dispozitii finale

IX.1 Organizatorul campaniei publicitare nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2 Prin inscrierea in campania publicitara “Love beyond time!” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

IX.3 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4 In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe resursele sale online.

IX.6 Organizatorul va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 06.02.2024

Sus