Regulament Giveaway “WatchShop te trimite la meci!” - WatchShop

Regulament Giveaway “WatchShop te trimite la meci! ”

Perioada de desfasurare a campaniei: 11.06.2021 – 16.06.2021

Campania se va desfasura pe contul Facebook WatchShop: https://www.facebook.com/watchshop.ro

I. Organizatorul Campaniei
Campania promotionala “WatchShop te trimite la meci!” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre SC HCV International SRL, cu sediul în Str. Sold. Constantin Dragan 97 C, Sectorul 3, Bucuresti, cod unic de înregistrare 25933293, J22/9133/2008, legal reprezentată de Catalin Florea în calitate de Administrator, denumită în continuare WatchShop sau Organizator, 

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, fiind publicat pe website-ul organizatorului www.watchshop.ro,  pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

WatchShop, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Facebook  (@watchshop.ro)

II. Durata Campaniei

II.1 Campania va incepe in data de 11 iunie 2021 si se va finaliza in data 16 iunie 2021, ora 23:59.

III. Drept de participare

Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au domiciliul /resedinta in Romania si s-au inscris in campanie prin intermediul formularului accesibil pe pagina de Facebook WatchShop https://www.facebook.com/watchshop.ro  Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:

- Sa detina un cont activ, public, valabil pe www.facebook.com;

- Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;

- Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;

- Sa se înscrie cu adresa de email la newsletterul WatchShop prin intermediul formularului disponibil pe pagina de Facebook @watchshop.ro

Nu pot participa la aceasta campanie:

- angajatii Organizatorului si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

  • angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1 In cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:

  • 2 bilete la UEFA EURO 2020 valabile pentru meciul din data de 21 iunie 2021 Ucraina - Austria (19:00, Bucureşti, Grupa C)

Valoare totala a premiului: 300 lei.

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor. Premiile revin numai participantului desemnat castigator si nu pot fi transmise unor terte persoane.

IV.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul, îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.

IV.4. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile inregistrate pe pagina de Facebook @watchshop.ro prin intermediul formularului de înscriere. Înscrierile înregistrate după data de 16 iunie 2021, ora 23:59, nu se vor lua in considerare. Inscrierile care vor conține un limbaj indecent, cu expresii obscene și/sau licențioase și care nu respectă cerința descrisă în Regulament, vor fi anulate. 

IV.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice înscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament.

VTaxe si impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VIInformarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1 Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina de website-ul organizatorului www.watchshop.ro

VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea numărului de telefon in baza de date a societatii, pana la 01.12.2021, data dupa care, aceste informatii vor fi sterse, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.3 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, solicita totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1 Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com, sa acceseze pagina de @watchshop.ro si sa completeze formularul de abonare la newsletter semnalizat prin intermediul imaginii ce include denumirea concursului WATCHSHOP TE TRIMITE LA MECI!

 VII.2 Tragerea la sorti se organizeaza cu ajutorul site-ului random.org si va avea loc la data de 17.06.2021 cand se vor exporta înscrierile participantilor care au completat formularul de abonare la newsletter. Vor fi validați pentru tragerea la sorți doar participanții care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea III si Sectiunea VII.1.

VII.3 Tragerea la sorți va avea loc în data de 17.06.2021, prin intermediul site-ului https://www.random.org/ Se vor extrage un câștigător și 3 rezerve

VII.4 Câștigătorul va fi contactat prin email, la adresa de email pe care a completat-o în formularul de abonare la newsletter.

VII.5 In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 2 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul se obliga sa faca publice pe pagina de Facebook @watchshop.ro numele castigatorului si castigurile acordate, dupa validarea lor.

VIII.2 Castigatorul va fi anuntat prin intermediul unui email transmis la adresa de email pe care a completat-o în formularul de abonare la newsletter.

VIII.3 In mesajul transmis prin email castigatorul va fi rugat sa ofere datele necesare pentru acordarea premiului: numar de telefon și adresa de domiciliu.

VIII.3.1 Premiile concursului vor fi livrate castigatorului, la adresa mentionata de acesta, in termen de maxim 3 de zile de la validarea castigatorilor.

VIII.4 In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 2 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

VIII.5 Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani, iar acestea nu vor putea fi inlocuite cu alte produse, bilete sau servicii.

VIII.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii, in cazul in care acestea vor exista, si castigatorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara.

IXDispozitii finale

IX.1 Organizatorul campaniei publicitare nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2 Prin inscrierea in campania publicitara “WatchShop te trimite la meci!” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

IX.3 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4 In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe resursele sale online.

IX.6 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 11.06.2021

Sus