Regulament Giveaway “Wait a Sekond.a! ” - WatchShop

Perioada de desfasurare a campaniei: 21.05.2021 – 30.05.2021

Campania se va desfasura pe contul de Instagram WatchShop: https://www.instagram.com/watchshop_romania/

I. Organizatorul Campaniei

Campania promotionala “Wait a Sekond.a!” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre SC HCV International SRL, cu sediul în Str. Sold. Constantin Dragan 97 C, Sectorul 3, Bucuresti, cod unic de înregistrare 25933293, J22/9133/2008, legal reprezentată de Catalin Florea în calitate de Administrator, denumită în continuare WatchShop sau Organizator,

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, fiind publicat pe Instagram în bio,  pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

WatchShop, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Instagram WatchShop_Romania (@watchshop_romania)

II. Durata Campaniei

II.1 Campania va incepe in data de 21 mai 2021 si se va finaliza in data 30 mai 2021, ora 23:59.

III. Drept de participare

Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au domicilil /resedinta in Romania si s-au inscris in campanie pe pagina de Instagram WatchShop: https://www.instagram.com/watchshop_romania. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:

- Sa detina un cont activ, public, valabil pe www.instagram.com;

- Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;

- Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;

- Sa dea follow contului @watchshop_romania https://www.instagram.com/watchshop_romania

- Sa posteze un singur comentariu pe pagina https://www.instagram.com/watchshop_romania la postarea care contine cerinta de concurs adresata de Organizator, in care sa eticheteze o altă persoană.

Nu pot participa la aceasta campanie:

- angajatii Organizatorului si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

  • angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1 In cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:

  • Set ceas Sekonda 4375G

Valoare totala a premiului: 399 lei.

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor. Premiile revin numai participantului desemnat castigator si nu pot fi transmise unor terte persoane.

IV.2. Organizatorul, isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul, îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.

IV.4. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile inregistrate pe pagina de Instagram WatchShop doar la postarea despre Concurs. Înscrierile înregistrate după data de 30 mai 2021, ora 23:59, nu se vor lua in considerare. Inscrierile care vor conține un limbaj indecent, cu expresii obscene și/sau licențioase și care nu respectă cerința descrisă în Regulament, vor fi anulate.

IV.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice înscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament.

V. Taxe si impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VI. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1 Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina de Instagram WatchShop

VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea numărului de telefon in baza de date a societatii, pana la 01.12.2021, data dupa care, aceste informatii vor fi sterse, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.3 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, solicita totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1 Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa detina un cont de utilizator pe site-ul instagram.com, sa acceseze pagina de Instagram @watchshop_romania si sa respecte cerintele din cadrul postarii de concurs (raspunsul din comentariu trebuie sa fie relevant)

Postarea de concurs:

❗GIVEAWAY❗ Sezonul acesta, WatchShop.ro îți oferă timp pentru ca tu să te bucuri de tot ce ți-ai propus! 🅖🅘🅥🅔🅐🅦🅐🅨 Urmează pașii de mai jos și poți câștiga un set Sekonda format din ceas și colier în ton cu design-ul ceasului:

✅ 1. Follow contului instagram @watchshop_romania

✅ 2. Comment cu răspuns la întrebarea Tu pentru ce ai vrea să ai mai mult timp?

✅ 3. Tag în același comentariu unei persoane cu care ai vrea să-ți petreci mai mult timp.

✅ 4. (Opțional) Share pe stories cu tag către @watchshop_romania

✅ 5. Este permisă înscrierea unui singur comentariu/utilizator.

⚠ Ține un ochi pe pagina noastră, concursul se încheie pe  data de 30 mai. Pe data de 31 mai tragem la sorți câștigătoarea/câștigătorul și o/îl anunțăm aici!

 ℹ Link în bio pentru regulament.

 VII.2 Tragerea la sorti se organizeaza cu ajutorul site-ului https://app-sorteos.com/en si va avea loc la data de 31.05.2021 cand se vor exporta ID-urile de Instagram ale tuturor participantilor care au raspuns la cerința de concurs, în perioada Campaniei. Vor fi validați pentru tragerea la sorți doar participanții care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea III si Sectiunea VII.1.

VII.3 Tragerea la sorți va avea loc în data de 31.05.2021, prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com/en. Se vor extrage un câștigător și 3 rezerve.

VII.4 Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina de Instagram @watchshop_romania ulterior datei de 31.05.2021, intr-un comentariu la postarea concursului.

VII.5 In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul, se obliga sa faca publice pe pagina de Instagram @watchshop_romania numele castigatorului si castigurile acordate, dupa validarea lor.

VIII.2 Castigatorul va fi anuntat si prin intermediul unui mesaj privat.

VIII.3 In mesajul privat castigatorul va fi rugat sa ofere datele necesare pentru acordarea premiului: numar de telefon și adresa de domiciliu.

VIII.3.1 Premiile concursului vor fi livrate castigatorului, la adresa mentionata de acesta, in termen de maxim 60 de zile de la validarea castigatorilor.

VIII.4 In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

VIII.5 Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani, iar acestea nu vor putea fi inlocuite cu alte produse, bilete sau servicii.

VIII.6 Organizatorul, isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii, in cazul in care acestea vor exista, si castigatorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara.

IX. Dispozitii finale

IX.1 Organizatorul campaniei publicitare nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2 Prin inscrierea in campania publicitara “Wait a Sekond.a!” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

IX.3 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4 In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe resursele sale online.

IX.6 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 21.05.2021

Sus