Regulament Campanie “Comanda un ceas in perioada 18-23.06.2018 si poti castiga 2 bilete la meciul din optimi UEFA EURO 2020 de la Bucuresti” - WatchShop

 

Regulament Campanie “Comanda un ceas in perioada 18-23.06.2018 si poti castiga 2 bilete la meciul din optimi UEFA EURO 2020 de la Bucuresti”

Perioada de desfasurare a campaniei: 18.06.2021 – 23.06.2021

I Organizatorul Campaniei

Campania promotionala ”Comanda un ceas in perioada 18-23.06.2018 si poti castiga 2 bilete la meciul din optimi UEFA EURO 2020 de la Bucuresti” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre SC HCV International SRL, cu sediul in Str. Sold. Constantin Dragan 97 C, Sectorul 3, Bucuresti, cod unic de inregistrare 25933293, J22/9133/2008, legal reprezentata de Catalin Florea in calitate de Administrator, denumita in continuare WatchShop sau Organizator, 

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, fiind publicat pe www.watchshop.ro,  pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

WatchShop.ro, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe www.wwatchshop.ro.

II. Durata Campaniei

II.1 Campania va incepe in data de 18 iunie 2021 si se va finaliza in data 23 iunie 2021, ora 23:59:59.

III. Drept de participare

Toate persoanele fizice peste 18 ani la data inceperii campaniei, care au domiciliul /resedinta in Romania si care comanda un ceas pe www.watchshop.ro in perioada 18 iunie 2021 – 23 iunie 2021, 23:59:59, intra automat in campania de tragere la sorti pentru castigarea premiului constand in 2 bilete la meciul din optimi UEFA EURO 2020 de la Bucuresti, din data de 28 iunie.

Nu pot participa la aceasta campanie:

  • angajatii Organizatorului si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
  • angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.        

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1 In cadrul prezentei campanii va fi acordat 1 premiu constand in 2 bilete la meciul din optimi de Finala UEFA 2020 (22:00, Bucuresti) din data de 28 iunie 2021.

Valoare totala a premiului: 500 lei.

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor. Premiile revin numai participantului desemnat castigator si nu pot fi transmise unor terte persoane.

IV.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma campania. Organizatorul, isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Vor fi considerate valabil inscrise in Campanie comenzile de ceasuri plasate in perioada 18 iunie – 23 iunie 2021. Comenzile inregistrate dupa data de 23 iunie 2021, ora 23:59:59, nu se vor lua in considerare.

V. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile acordate revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

VI. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1 Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe www.watchshop.ro.

VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea numarului de telefon in baza de date a societatii, pana la 01.12.2021, data dupa care, aceste informatii vor fi sterse, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.3 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, solicita totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1 Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa achizitioneze un ceas de pe www.watchshop.ro, in perioada 18-23 iunie 2021, 23:59:59.

 VII.2 Tragerea la sorti se organizeaza cu ajutorul site-ului https://www.random.org/ si va avea loc la data de 24.06.2021 cand se vor exporta ID-urile comenzilor inregistrate in perioada Campaniei. Vor fi validati pentru tragerea la sorti doar participantii care indeplinesc conditiile de la Sectiunea III si Sectiunea VII.1.

VII.3 Tragerea la sorti va avea loc in data de 24.06.2021, prin intermediul site-ului https://www.random.org/. Se vor extrage un castigator si 2 rezerve.

VII.4 Castigatorul va fi contactat telefonic, la numarul de telefon completat in formularul de comanda.

VII.5 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 1 zi lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul se obliga sa faca public pe www.watchshop.ro, in pagina de regulament, numele castigatorului si castigurile acordate, dupa validarea lor.

VIII.2 Castigatorul va fi anuntat telefonic.

VIII.3 Castigatorul va fi rugat sa ofere adresa de email, necesara pentru acordarea premiului.

VIII.3.1 Premiile campaniei vor fi livrate castigatorului, la adresa de email mentionata de acesta.

VIII.4 In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 1 zi lucratoare de la extragere, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

VIII.5 Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani, iar acestea nu vor putea fi inlocuite cu alte produse, bilete sau servicii.

VIII.6 Organizatorul, isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii, in cazul in care acestea vor exista, si castigatorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara.

IX. Dispozitii finale

IX.1 Organizatorul campaniei publicitare nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2 Prin inscrierea in campania publicitara “Comanda un ceas in perioada 18-23.06.2018 si poti castiga 2 bilete la meciul din Optimi UEFA EURO 2020 de la Bucuresti” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

IX.3 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4 In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe resursele sale online.

IX.6 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Castigatorul premiului campaniei este: Mirel Enache.

 

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 28.06.2021

Sus